Simonne Vermeylen

 1. begeleidt organisaties in het uitwerken of bijsturen van de bedrijfsstrategie
 2. coacht managers
 3. adviseert over strategische alternatieven
 4. voert strategische studies uit
 5. organiseert interactieve workshops over strategisch management

Hoe gaan we tewerk?

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Voorbereiding van de strategische oefening in overleg met het team
 • Leiden van het strategische overleg waarin typisch volgende aspecten aan bod komen: de producten, diensten, de markt en de klanten
 • De missie en de doelstellingen
 • Trends en concurrenten
 • Sterktes en zwakten
 • De keuze van de concurrentievoordelen
 • Competenties
 • Performantiemeting
 • Opvolging van de redactie van het strategisch plan.

Indien gewenst schrijven wij het plan en bereiden de presentatie voor.

De activiteiten van Sun Tzu spitsen zich toe op de begeleiding van de directie en/ of Raad van Bestuur in de formulering van een strategie. Concreet betekent dit dat we efficiënt en effectief de juiste strategische vragen stellen (analyse) en daarop samen met u een gefundeerd antwoord geven (beslissing). 

Al deze activiteiten worden uitgevoerd door Simonne Vermeylen. Afhankelijk van de complexiteit en duur van het project kan samengewerkt worden met andere organisaties of consultants, echter steeds in samenspraak met de opdrachtgever.

Opleiding en begeleiding gaan hand in hand: om als team coherent te kunnen werken is het noodzakelijk te beschikken over eenzelfde taal. Vandaar dat Simonne Vermeylen ook interactieve sessies verzorgt over strategisch management. Deze kunnen op maat van de organisatie worden gesneden, zowel naar tijdsduur als naar onderwerp. De belangrijkste doelstelling van de interactieve sessies is het aanreiken van een theoretisch verantwoord en praktisch bruikbaar denkkader voor het bespreken van een toekomstgerichte strategie voor de onderneming.

Sun Tzu is de naam van een Chinees krijgsheer die ongeveer 2500 jaar geleden teksten schreef over militaire strategie, nu gepubliceerd en gekend als "Sun Tzu: The Art of War". Zijn inzichten en raadgevingen, vertaald naar de moderne tijd, vormen de fundamenten van wat wij nu verstaan onder het begrip strategie.