bijdragen in tijdschriften

 

Vermeylen, S. (2007). Hoera, we hebben een missie. De Bestuurder, 2(9), 16 - 18.

 

Vermeylen, S. (2007). De missie. Moet u daarvoor niet bij de top zijn? De Bestuurder, 2(10), 18 - 20.

 

Vermeylen, S. (2003), Missies in de mist. Een poging tot opklaring, UAMS-thema's, jg. 1 (1), blz. 48.

 

Vermeylen, S. (2004), De SWOT: een handreiking voor een betere beleidsplanning, Brussel, VVSG/ Politeia.

 

Simkens, A. en S. Vermeylen (December 2001), De missie: Wat? Waarom? Hoe?, in:, Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen, Brussel, Uitgeverij Politeia, Aflevering 5, blz. 355-392.

 

Simkens, A. en S. Vermeylen (Oktober 2001), De missie: Wat? Waarom? Hoe?, in: Management Assistant, Diegem, Wolters Kluwer. 

 

Who's "in" and who's "out": Defining the Stakeholders of the Firm and the Processes of Value Distribution. 

Simonne Vermeylen presenteerde deze paper samen met Prof. dr. Aimé Heene, Kristien Van Laere en Els Vandersickel op het 17de Colloqium van de European Group for Organizational Studies (EGOS), 5-7 Juli, 2001.

 

 

Vermeylen, S. (2000). "Implementeren van de missie: een werk van lange adem." Intercongregationeel samenwerkingscentrum voor de gezondheidszorg. Monografie nr. 29.

 

 

boeken

 stille kracht  Vermeylen, S. en A. Heene (1999), De stille kracht van de onderneming. Competentiedenken in strategisch management, Tielt, Uitgeverij Lannoo.
  A. Heene, J. Vanhaverbeke en S. Vermeylen (2008), Praktijkboek Strategie. Effectief plannen en uitvoeren., Tielt, Uitgeverij Lannoo. 
 

D. Van Nieuwenhuyse, S. Vermeylen en P. Devos (2012), Systemisch Performance Management. Met mensen naar duurzame verandering, Tielt, Uitgeverij Lannoo.

 

A. Heene, J. Vanhaverbeke en S. Vermeylen (2012), Praktijkboek Strategie. Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie, Tielt, Uitgeverij Lannoo.

 

Het Praktijkboek - de opvolger van het bekende blauwe boek - is ondertussen een begrip geworden in Vlaanderen en Nederland! De vijfde druk van dit referentiewerk bewijst dat de combinatie van praktische handvaten met een beperkte doch grondige onderbouwing van de aanpak, de behoefte aan evidence-based management invult.

   Vermeylen, S. (2014). The Theory–Practice Gap: Redefining Relevance.in: R. Sanchez en A. Heene. A Focused Issue on Building New Competences in Dynamic Environments, Emerald Group publishing. Vol.7: 271-335. http://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S1744-211720147