2 Perspectieven: leiderschap en strategisch management.

 

Hans Begeer, managementconsultant, www.bmc-consultancy.be, en 

Simonne Vermeylen; prof. em. en bedrijfsadviseur, www.suntzu.be. 

Beiden zijn ook auteur van diverse management publicaties.

 

De vorige blogs:

 

  • hoe het ego leiders belemmert anders te denken en handelen HB (1)
  •  Help! Het is crisis! Strategie post-corona SV (2)
  • Je ego inzetten voor groei en ontwikkeling HB (3)
  •   Crisissen als kans voor vernieuwing SV (4)
  •  Zelfleiderschap en toekomst HB (5)
  •   De toekomst door een breedhoeklens SV (6

 

Angstige organisaties?: verlies het noorden niet (8)

 

We kennen angstige mensen, en angstige leiders. En er zijn organisaties met dictators aan het hoofd waar de medewerkers angstig van worden. Maar kan je als organisatie ook symptomen van angst vertonen? Alhoewel er verbazend weinig over te vinden is in de literatuur, toch kan je vaststellen dat sommige organisaties inderdaad bang in een hoekje gaan zitten, verlamd door wat nu op hen afkomt. Niemand is er echter bij gebaat dat we de kop in het zand steken. Anderzijds helpt het evenmin om op de vlucht te slaan. Het risico is reëel dat we ons strategisch denken dan in allerlei richtingen laten uitwaaieren. Voor wie het even niet weet: laten we beginnen met een beperkt aantal principes vast te leggen die ons als leiders èn medewerkers een houvast bieden.

Het eerste is van ethische aard: welke waarden blijven we respecteren, ook in moeilijke dramatische omstandigheden? We hebben allemaal gelezen dat de Belg de wetgeving rond de coronacrisis naar zijn hand heeft gezet… Doen we daaraan mee of niet, en waarom? Wentelen we onze problemen af op onze zwakke(re) klanten, of gaan we even in de modus van mededogen en solidariteit?

Tweede eenvoudige principe: onze missie. Ja, wellicht moeten we ons business- en verdienmodel aanpassen, of helemaal veranderen. Maar een scherp gestelde missie - welke behoefte vullen we voor wie in en hoe - vormt het kompas dat ons ervoor behoedt om het noorden kwijt te geraken en risicovolle experimenten te gaan opzetten, bijvoorbeeld in markten waarvan we niets kennen. 

Derde eenvoudige regel, weliswaar de minst “leuke” maar o zo belangrijk in deze tijden: houd je kaspositie nauwgezet in het oog. Geldmiddelen zijn meer dan ooit strategisch geworden, want cruciaal voor de continuïteit van het bedrijf. Niemand gaat in deze precaire tijden voor jouw bedrijf in de bres springen. Dus beter realistisch zijn. En wees beducht voor de denkfouten die om de hoek loeren. Ze staan de noodzakelijke breeddenkendheid in de weg, die we in een vorige blog bespraken. 

Deze enkele eenvoudige bakens zullen ons helpen om als leider steviger in de schoenen te staan en rustig de discussie over de toekomst aan te gaan.