De toekomst door een breedhoeklens (6)

 

 

 

Strategiebepaling heeft naast de rationele en analytische component, een creatieve zijde. Nadenken over wat mogelijk kan zijn en verbeeldingskracht zijn voor een succesvolle strategieformulering onmisbare vaardigheden. Zoals in de blog van Hans Begeer wordt uitgelegd, zal dankzij het zelfleiderschap, ruimte in het hoofd komen om breder te (leren) denken. 

 

 

Strategiebepaling wordt vaak gehinderd door vastgeroeste ideeën, kortzichtigheid en een

al te eng beeld van de onderneming en haar omgeving. Op korte termijn dreigen we dan in een tunnelvisie enkel de doemscenarios te zien van deze woelige tijden. Maar een open geest, bereidheid om de zaken anders te zien en vertrouwde denkbeelden ter discussie te stellen, zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van een succesvolle strategie. Dat schreven wij eerder al in het Praktijkboek Strategie. Deze noodzakelijke attitude en vaardigheden worden vaak overwoekerd door tabellen met cijfers en aantrekkelijke prentjes. 

 

Strategie is per definitie een proces van verandering, of we die verandering nu willen of niet. Managers die een strategie willen bepalen moeten dit proces met een geest van openheid voor het nieuwe tegemoet treden. Openheid of breedenkendheid op zich is niet de belangrijke boodschap, maar wel de bereidheid om het nieuwe, het onverwachte, het niet-voorspelde en het onvoorspelbare mee te nemen in het proces. Zelfvertrouwen en een zelfkritische ingesteldheid zijn daarbij zonder twijfel noodzakelijke attributen.

Leiderschap met een open geest impliceert een brede belangstelling, ook en vooral buiten het eigen ondernemingsgebeuren. Managers moeten breder kijken dan hun eigen onderneming of hun eigen bedrijfstak. Wie bruggen naar de onvoorspelbare toekomst wil bouwen, moet niet trachten deze toekomst te voorspellen - dat hebben we ondertussen ervaren - maar wel haar enigszins te begrijpen. Dus wie de toekomst rustig tegemoet wil zien, heeft behoefte aan een breedhoeklens, niet aan een kristallen bol. Lezen, praten, discussiëren, ideeën uitwisselen, medewerkers betrekken – ook de notoire dwarsliggers – stimuleert de creativiteit. Zo kan je stapsgewijze je weg vinden in de woelige coronatijden.