De activiteiten van Sun Tzu spitsen zich toe op de begeleiding van directie en Raad van Bestuur in de formulering van een strategie. Concreet betekent dit dat we efficiënt en effectief de juiste strategische vragen stellen (analyse) en daarop een gefundeerd antwoord helpen geven (beslissing). 

 

Alle activiteiten worden uitgevoerd door Simonne Vermeylen. Afhankelijk van de complexiteit en duur van het project kan samengewerkt worden met andere organisaties of consultants, echter steeds in samenspraak met de opdrachtgever.

 


Simonne Vermeylen