De activiteiten van Sun Tzu spitsen zich toe op de begeleiding van directie en Raad van Bestuur in de formulering van een (financiële) strategie. Concreet betekent dit dat we efficiënt en effectief de juiste strategische vragen stellen (analyse) en daarop een gefundeerd antwoord geven (beslissing). 

 

Alle activiteiten worden uitgevoerd door Simonne Vermeylen of Jean-Pierre Dejaeghere. Afhankelijk van de complexiteit en duur van het project kan samengewerkt worden met andere organisaties of consultants, echter steeds in samenspraak met de opdrachtgever.

 

Simonne VermeylenSimonne Vermeylen Jean-Pierre DejaeghereJean-Pierre Dejaeghere